Konsultasiyalar

Konsultasiyalar

Psixoloji konsultasiya - şəxsin psixoloji problemlərini başa düşməsi və həll etməsi üçün göstərilən yardım prosesidir.

Psixoloji konsultasiyanın keçirilmə formaları arasında adətən aşağıdakılar qeyd olunur:

  1.  fərdi
  2.  qrup
  3.  distant

Psixoloji konsultasiyanın mahiyyətcə bir neçə növünü qeyd etmək olar:

  1. şəxsi və ya qrup
  2. bir və ya çoxdəfəlik
  3. ailə
  4. uşaqlarla
  5. peşə seçimi ilə əlaqəli

 

Hazırki layihəmiz vasitəsilə psixoloji dəstəyin və konsultasiyanın sizin üçün daha da əlçatan etmək arzusundayıq!