Mütəxəssislər

Peşəkar inkişaf


Uşaq-valideyn münasibətləri


Psixoloji konsultasiya (məktəbəqədər yaşlılar üçün)


Psixoloji konsultasiya (uşaqlar üçün)


Psixoloji konsultasiya (yetkin yaşlılar üçün)


Kompleks şəklində diaqnostika (uşaqlar üçün) (1-3 görüş)


Kompleks şəklində diaqnostika (yeniyetmələr üçün) (1-3 görüş)


Kompleks şəklində diaqnostika (yetkin yaşlılar üçün) (1-3 görüş)


Məktəbəhazırlığın diaqnostikası