Treyder

Treyder

Treyder - birja və birjadankənar bazarların incəliklərinə peşəkar şəkildə bələd olan, bazarları təhlil edən və müştərilər üçün şəxsi mənfəət və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə sövdələşmələr aparan mütəxəssisdir. Treyder adətən müştərinin büdcəsini idarə edə bilir. Treyder fond birjasında qiymətli kağızların (səhmlərin, istiqrazların, fyuçerslərin, opsionların) ticarəti ilə məşğul olur.

Funksiyalar:

 • Qiymətli kağızların və aksiyaların satışı və alınması;
 • Daxil olan məlumatların diqqətli təhlili;
 • Bazarda valyutanın dəyişməsinə nəzarət;
 • Müştərinin büdcəsinin idarə edilməsi.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Analitik düşüncə;
 • Tez reaksiya vermə bacarığı;
 • Məsuliyyətlilik;
 • Yüksək diqqət qabiliyyəti;
 • Qətiyyət;
 • Öz fəaliyyətini böyük informasiya axını və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin müxtəlifliyi şəraitində təşkil etmək bacarığı;
 • Öz gücünə güvən;
 • Yüksək reaksiyaya malik.

Treyder olmaq üçün tələblər: 

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup:II

Təhsil istiqamətləri:

İqtisadiyyat;

Maliyyə.

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

İqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

3. Azərbaycan Texniki Universiteti

Ə

 

AZ

4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

5. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Zaqatala)

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

6. Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ

7. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS

8. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

9. Milli Aviasiya Akademiyası

Ə

 

AZ

10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Ə

 

AZ

11. Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

12. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ/ENG

13. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

14. Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə)

 

Q

AZ/RUS

15. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

16. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

17. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə 

AZ 

18. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

19. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

20. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

21. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

22. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

Q

AZ

23. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ

24. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

25. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

26. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

Q

AZ

27. M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Ə

 

RUS

 

Maliyyə

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

3.  Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

4. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

5. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ

6. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ

7. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

8. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

9. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

10. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

11. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

12. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

13. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

14. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

 

AZ

15. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

16. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ

17. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ

18. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS