Torpaqşünas

Torpaqşünas

Torpaqşünas – torpaq örtüyünü, onun mənşəyini, tərkibini, xassələrini, quruluşunu öyrənən mütəxəssis, alimdir. Onun məqsədi torpaqların ən rasional istifadəsini müəyyən etməkdir. 

Funksiyalar:

 • Torpağın laboratoriya tədqiqatlarının planlaşdırılması və aparılması;
 • Becərilən məhsulların təhlili, gübrələrin seçilməsi;
 • Ərazilərin aqro-torpaq rayonlaşdırılması;
 • Torpaq və aqrokimyəvi xəritələrin tərtibi;
 • Eroziyaya qarşı mübarizə üsullarının tətbiqi;
 • Torpağın mühafizəsi və təbiətdən səmərəli istifadə etmək yollarını araşdırmaq.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Diqqətlilik;
 • Sıx məzuniyyətlərə hazır olmaq;
 • Ağır iş rejimində işləmək bacarığı;
 • Analitik düşüncə;
 • Konsentrasiya ola bilmək bacarığı.

Torpaqşünas olmaq üçün tələblər:

İstiqamət üzrə təhsil

Qrup: I

Təhsil istiqamətləri:

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları 

Tədris dili

Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə şəhəri)

Ə

Q

AZ/RUS

Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS