Tələbənin fizioloji vəziyyətinin emosional hallarına təsiri