Stressin öyrənməyə təsiri və onu idarə etmənin yolları