Sosioloq

Sosioloq

Sosioloq cəmiyyətdə, ayrı-ayrı qruplarda və icmalarda baş verən problemlərin, faktların və hadisələrin təhlili, təsviri və qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan mütəxəssisdir.

Funksiyalar:

 • Cəmiyyətin təlabatlarının təhlili;
 • Sosial inkişaf dinamikasının proqnozlaşdırılması;
 • Cəmiyyətdə yaranan sosial problemlərin həll yollarının tapılması;
 • Müxtəlif sosial qrupların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;
 • Sosioloji tədqiqatların aparılması;
 • Əhalinin həyat keyfiyyətinin və effektivliyinin qiymətləndirilməsi. 

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Analitik düşüncə;
 • Məntiqi təfəkkür;
 • Müşahidə etmə bacarığı:
 • Diqqətlilik;
 • Ünsiyyətlilik;
 • Məsuliyyətlilik;
 • Əzmkarlıq.

Sosioloq olmaq üçün tələblər:

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup: III

Təhsil istiqamətləri:

Sosiologiya

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

2. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

3. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

 

AZ

4. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS