Sığortaçı

Sığortaçı

Sığortaçı - fiziki şəxsin və ya hər hansı obyektin sığortasının qəbul edilməsi zamanı riskin qiymətləndirilməsini həyata keçirən mütəxəssisdir. O, sığorta şirkətin adından və tapşırığı ilə fəaliyyət göstərir, onun vəzifələrinə sığorta tariflərinin müəyyən edilməsi, sığorta hadisəsinin baş verməsinin mümkünlüyünün qiymətləndirilməsidir. 

Funksiyalar:

  • Potensial müştəriyə sığorta şirkəti (şirkətlər) haqqında məlumatın verilməsi;
  • Minimal xərclərlə maksimal məbləğini əldə edə biləcək ən optimal variantı seçməkdə müştəriyə köməyin göstərilməsi;
  • Sığortaçıya müqavilənin şərtlərinin izah edilməsi;
  • Müştərinin imzalaması lazım olan sənədlərin hazırlanması.

Zəruri keyfiyyətlər:

  • Düzgünlük;
  • Məsuliyyət;
  • Yaxşı yaddaş; 
  • Geniş dünyagörüşü;
  • Peşəkar biliklərini daim artırmaq qabiliyyəti.

Təhsil istiqamətləri:

Sığorta işçisi

Təhsil ala biləcəyiniz peşə məktəbləri: