Peşə seçimi zamanı əmək bazarında iş yerlərinə olan tələbatı nəzərə almalıyıqmı?