Motivasiyamızı formalaşdırdığımız zaman yol verdiyimiz səhvlər