Kriminalist

Kriminalist

Kriminalist - cinayət istintaqı zamanı təqsirli şəxslərin müəyyən edilməsinə kömək edən, cinayət yerində dəlillərin toplanmasına və tədqiqi ilə məşğul olan, məhkəmə iclası zamanı təqsirləndirilən şəxsin təqsirini sübut etməyə kömək edən mütəxəssisdir.

Kriminalist çoxşaxəli bir peşədir. Onların arasında əsas vəzifələr aşağıdakılardır:

Trassoloq-cinayət yerində hər cür izləri öyrənən  (ayaqqabı izləri, şin protektorları və s.)

Ballistlər-silah mütəxəssisləri - bu mütəxəssislər açılan atəşin məsafə və şəraitini; istifadə edilən silah növünü müəyyən edirlər. 

Qrafoloqlar - xüsusi metodlardan istifadə edərək sənədin yazılma vaxtını, travmaların mövcudluğunu, psixoloji təsirini və s. müəyyən edə bilirlər.

Daktiloskopiya ilə məşğul olan mütəxəssislər barmaq izi ilə cinayətkarın müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmişdir.

Fonoskopiya aparan kriminal ekspertlər nitq və səs məlumatlarını öyrənir və səsin müəyyən insana məxsusluğunu aydınlaşdırır.

Funksiyalar:

 • Cinayət yerinə baxış;
 • Cinayət yerinin və dəlillərin çəkilişi;
 • Dəlillərin müəyyənləşdirilməsi, nömrələnməsi və götürülməsi;
 • Protokolun tərtib olunması;
 • İlkin rəyin verilməsi;
 • Laboratoriya araşdırmalarının aparılması və hesabatların tərtib edilməsi.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Analitik qabiliyyətlər;
 • Məntiqi təfəkkür;
 • Dəqiqlik;
 • Stres müqaviməti;
 • Uzun müddətli yaddaş;
 • Diqqət konsentrasiyası;
 • Düzgünlük;
 • Texniki vasitələrin mənimsənilməsi bacarığı;
 • İntellektuallık;
 • Metodiklik;
 • Rasionallıq.

Kriminalist olmaq üçün tələblər: 

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup: III

Təhsil istiqamətləri:

Hüquqşünaslıq      

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:                                 

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları 

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

2.Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Ə

 

AZ

3. “ADA” Universiteti

Ə

 

AZ

4. Milli Aviasiya Akademiyası

Ə

 

AZ

5.Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Ə

 

AZ

6.  Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ