İmtahan zamanı yaranan təlaşın öhdəsindən necə gəlmək olar?