Filosof

Filosof

Filosof, ilk növbədə, dünyagörüşü məsələlərini, reallığın qurulması prinsiplərini, bütövlükdə cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını, habelə mürəkkəb idrak, qavrayış və təfəkkür proseslərini öyrənən nəzəri alimdir.

Filosoflar müxtəlif sahələrdə işləyə bilərlər.

Funksiyalar:

 • Nəşriyyat sənayesində əlyazmaların oxunulması, nəzərdən keçirilməsi və üzərində işlənilməsi, yeni media məhsulların hazırlanması və müəlliflərin izlənilməsi;
 • Onlayn və çap mediası, televiziya və ya radio üçün məzmunun yaradılması və redaktə edilməsi;
 • Fəlsəfi və mədəniyyət tarixi mövzularında maarifləndirici fəaliyyətlər keçirilməsi;
 • İctimaiyyətlə əlaqələr sahəsində press-relizlərin yazılması, mətbuat konfranslarının hazırlanması;
 • Fəlsəfi təcrübələrdə fəlsəfi dialoq metodundan istifadə edərək müştərilərə məsləhətin verilməsi.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Geniş dünyagörüş;
 • Ünsiyyətlilik;
 • Tarazlıq;
 • Analitik düşüncə;
 • Problemə kritik yanaşma;
 • Düşüncəlilik;
 • Öyrənmə həvəsi;
 • Elmə maraq.

Filosof olmaq üçün tələblər:

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup: III

Təhsil istiqamətləri:

Fəlsəfə

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları 

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

2. Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

3. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

4. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

 

AZ/RUS