Broker

Broker

Broker - müştəri və şirkət və ya fiziki şəxslər arasında olan vasitəçidir, hansı ki, müxtəlif növ əməliyyatları həyata keçirir. Broker şirkətlərində çalışan mütəxəssislər dünya valyutalarının və ya qiymətli kağızlarının dəyərinin dəyişməsini izləyir və əməliyyatlar aparırlar. Brokerin fəaliyyət sahəsinə qiymətli kağızlar, valyuta, sığorta, ipoteka sahələri üzrə işlər daxildir. Qiymətli kağızlar bazarında broker səhmlər, istiqrazlar, fyuçers, variantlar ilə işləyir. Valyuta bazarında broker valyuta ilə məşğul olur, gömrük əməliyyatları aparır, yəni nəqliyyat vasitələrini, yükü rəsmiləşdirir. Sığorta brokeri öz müştərisi üçün sığortanın ən optimal və sərfəli variantını seçir. İpoteka brokeri müxtəlif banklarda ipoteka kreditləşməsi proqramları haqqında məlumat verir, müştərisi üçün ən optimal və sərfəli proqramların axtarışı və seçilməsi ilə məşğul olur. Birja brokeri ən aşağı qiymətə səhmlər və istiqrazlar alır və ən yüksək qiymətə satır.

Funksiyalar:

 • Hərraclarda və bazarlarda malların alqı-satqısı.
 • Kreditlərlə bağlı qiymətli kağızların, xarici valyutanın və kommersiya xarakterli xidmətlərin alqı-satqısı, əmək müqavilələrin rəsmiləşdirilməsi, nəqliyyat daşımaları, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların həyata keçirilməsi əməliyyatları və s.;
 • Alıcı və satıcısı, müştəri və sifarişçiyə lazım olan xidmətləri göstərən şəxs arasında əlaqələrin qurulması;
 • Vaxtında cavab vermək və satışın və ya malın alınmasının müəyyən növ xidmətlərin göstərilməsi üçün müqavilənin rəsmiləşdirilməsinin maksimum faydasını təmin etmək;
 • Xarici və daxili bazar konyukturasının, qiymətli kağızların etibarlılığının, malların alınması və ya satılması prosesinə hər iki tərəfin tələblərinin, müxtəlif xidmətlərin göstərilməsinin, etimad səviyyəsinə görə fərqlənən birja sövdələşmələrinin (kredit və valyuta) rəsmiləşdirilməsinin öyrənilməsi ilə məşğul olmaq;
 • Hərracda iştirak etmək, kataloqların hazırlanmasında lazım olan bütün məlumatları təmin etmək, malların qiymətini vaxtında qoymaq və dəyişiklikləri, eləcə də əməliyyatın məbləğini qeyd etmək – bütün bunlar müştərinin adından edilir;
 • Hərracda satılmayan malların alınması və satılması barədə danışıqlar aparmaq; Malların çatdırılmasının təşkili ilə məşğul olmaq, onun dəyərini müəyyənləşdirmək və müştəridən nəqliyyat xərclərini kompensasiya etmək üçün xüsusi sənədlər hazırlamaq;
 • Hesablama və analitik xarakterli əməliyyatları yerinə yetirmək, mübadilə sənədlərini qeydiyyatdan keçirmək və tərtib etmək;
 • Kompetensiya sahəsinə daxil olan məsələlər üzrə müştərilərə məsləhət xidmətləri göstərmək.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Ünsiyyətlilik;
 • Məsuliyyətlik;
 • Yüksək diqqət qabiliyyəti;
 • Qətiyyət;
 • Öz fəaliyyətini böyük informasiya axını və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin müxtəlifliyi şəraitində təşkil etmək bacarığı;
 • Öz gücünə güvən;
 • Yüksək reaksiyaya malik;
 • Yaxşı yaddaş və analitik qabiliyyətlərə malik olmaq.

Broker olmaq üçün tələblər: 

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup:II

Təhsil istiqamətləri:

İşləyəcəyiniz sahədən asılı olaraq aşağıdaki istiqamətlər seçilə bilər:

 • İqtisadiyyat;
 • Maliyyə;
 • Hüquqşünaslıq. 

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

İqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

3. Azərbaycan Texniki Universiteti

Ə

 

AZ

4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

5. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Zaqatala)

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

6. Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ

7. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS

8. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

9. Milli Aviasiya Akademiyası

Ə

 

AZ

10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Ə

 

AZ

11. Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

12. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ/ENG

13. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

14. Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə)

 

Q

AZ/RUS

15. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

16. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

17. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə 

AZ 

18. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

19. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

20. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

21. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

22. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

Q

AZ

23. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ

24. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

25. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

26. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

Q

AZ

27. M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Ə

 

RUS

Maliyyə

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

3.  Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

4. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

5. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ

6. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ

7. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

8. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

9. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

10. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

11. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

12. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

13. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

14. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

 

AZ

15. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

16. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ

17. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ

18. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS

Hüquqşünaslıq

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları 

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

2.Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Ə

 

    AZ/RUS

3. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG 

4. Milli Aviasiya Akademiyası

Ə

 

    AZ/RUS

5.Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Ə

 

AZ

6.  Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ