Birja analitiki

Birja analitiki

Birja analitiki - korporativ qiymətli kağızlar bazarının təhlilini, səhmdar cəmiyyətlərin, qiymətli kağızlar istehsal edən şirkətlərin, müəssisələrin və dövlətlərin fundamental analizini aparır, statistik məlumatları emal edir, birja fəaliyyətinin aparılması üzrə tövsiyələr verir.

Funksiyalar:

 • Bazarın fəaliyyətinin monitorinqi;
 • Müxtəlif amilləri nəzərə alaraq bazarın davranışının proqnozlarının tərtib edilməsi;
 • Qiymətli kağızların təhlil edilməsi;
 • Statistik məlumatların təhlil edilməsi;
 • Birja fəaliyyətinin təşkili üçün tövsiyələrin hazırlanması.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Texniki analizi tətbiq etmək bacarığı;
 • Analitik düşüncə;
 • Düşüncələri kompakt və savadlı şəkildə ifadə etmək bacarığı;
 • Yaxşı yaddaş;
 • Diqqəti cəmləşdirmək bacarığı;
 • Stres müqaviməti;
 • Taym-menecmentə riayət olunması.

Birja analitiki olmaq üçün tələblər: 

İstiqamət üzrə təhsilin olması

Qrup:II

Təhsil istiqamətləri:

İqtisadiyyat;

Maliyyə.

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

İqtisadiyyat

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil forması

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

2. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

3. Azərbaycan Texniki Universiteti

Ə

 

AZ

4. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

5. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Bakı, Zaqatala)

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

6. Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ

7. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS

8. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

9. Milli Aviasiya Akademiyası

Ə

 

AZ

10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası

Ə

 

AZ

11. Naxçıvan Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

12. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ/ENG

13. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

14. Azərbaycan Texnologiya Universiteti (Gəncə)

 

Q

AZ/RUS

15. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

16. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

17. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə 

AZ 

18. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

19. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG

20. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

21. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

22. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

Q

AZ

23. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ

24. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

25. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG

26. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

Q

AZ

27. M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

Ə

 

RUS

 

Maliyyə

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil forması

Tədris dili

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ/RUS

2. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS/TUR

3.  Bakı Mühəndislik Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

4. “ADA” Universiteti

Ə

 

ENG

5. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Gəncə)

Ə

Q

AZ

6. Gəncə Dövlət Universiteti

Ə

 

AZ

7. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

8. Mingəçevir Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

9. Lənkəran Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ

10. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

11. “Azərbaycan” Universiteti

Ə

 

AZ/ENG/RUS

12. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

13. Xəzər Universiteti

Ə

 

ENG

14. Bakı Avrasiya Universiteti

Ə

 

AZ

15. “Odlar Yurdu” Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

16. Bakı Biznes Universiteti

Ə

Q

AZ

17. “Naxçıvan” Universiteti

Ə

Q

AZ

18. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası

Ə

 

AZ/RUS