Etnoqraf

Etnoqraf

Etnoqraf – xalqların etnik qruplarını, onların mənşəyini, adət-ənənələrini, siyasi, iqtisadi, dini-fəlsəfi, mədəni və digər xüsusiyyətlərini öyrənir. Bir qayda olaraq, etnoqraflar ümumi etnoqrafiya üzrə deyil, konkret etnik qrup üzrə ixtisaslaşırlar.

Funksiyalar:

 • Etnosun iqtisadi fəaliyyətinin və sosial strukturunun öyrənilməsi;
 • İbtidai icma sisteminin tədqiqi;
 • Miqrasiya və xalqların sayının öyrənilməsi;
 • Etnik qrupun dilinin, mənəviyyatının, dini inanclarının öyrənilməsi;
 • İnsanların həyatının birbaşa müşahidəsi (stasionar və ekspedisiya tədqiqatları, kolleksiyaların toplanması və s.);
 • Tarixi irslə iş (arxeoloji tapıntılar, yazı, xalq yaradıcılığı);
 • Etnik qrupun müasir nümayəndələri ilə sorğuların və söhbətlərin aparılması;
 • Antropoloji müayinələrin aparılması;
 • Linqvistik qohumluq (dil qrupları arasında qohumluq, yaxınlıq) problemlərinin tədqiqi;
 • Etnoqrafik xəritələrin tərtibi.

Zəruri keyfiyyətlər:

 • Təşəbbüskarlıq;
 • Uzaqgörənlik;
 • Yaxşı, uzunmüddətli yaddaş;
 • Analitik düşünmə;
 • Fəza-təsviri düşünmə;
 • Fikirlərini düzgün ifadə etmə bacarığı;
 • Tədqiqat fəaliyyətinə meyl;
 • Böyük miqdarda məlumatı təhlil etmə və sistemləşdirmə bacarığı;
 • insanlarla əlaqə, ünsiyyət qurma bacarığı.

Etnoqraf olmaq üçün tələblər:

 • İstiqamət üzrə ali təhsil;
 • Tarix, coğrafiya, dünya sivilizasiyaları tarixi sahəsində dərin biliklər;
 • Ayrı-ayrı xalqların tarixi, etnoqrafiya, etnologiya, antropologiya, arxeologiya, qədim dillər sahəsində biliklər;
 • Tarix üzrə bakalavriat pilləsində 4 il təhsil alıb daha sonra isə müvafiq ixtisas üzrə magistratura təhsili. 

Təhsil istiqamətləri:

Tarix

Qrup: III

Təhsil ala biləcəyiniz ali təhsil müəssisələri:

Ali təhsil müəssisəsi

Təhsil formaları

Dil

1. Bakı Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS

2. Naxçıvan Dövlət Universiteti 

Ə

Q

AZ/RUS

3. Gəncə Dölət Universiteti 

Ə

Q

AZ/RUS

4. Sumqayıt Dövlət Universiteti

Ə

Q

AZ/RUS

5. Qərbi Kaspi Universiteti

Ə

Q

AZ/ENG/RUS